محصولات

 

12...67891011مجموع 209 محصول
 • تردمیل استرانگ ES 8600

  تردمیل استرانگ ES 8600

  تردمیل استرانگ ES 8600 دارای قدرت موتور 3 اسب بخار و تا وزن 150 کیلوگرم را می تواند تحمل کند.

 • تردمیل استرانگ ES 4500 IM

  تردمیل استرانگ ES 4500 IM

  تردمیل استرانگ ES 4500 IM دارای قدرت موتور 2 اسب بخار است و تا وزن 120 کیلوگرم را می تواند بر روی خود تحمل می کند.

 • تردمیل استرانگ ES 4500 I

  تردمیل استرانگ ES 4500 I

  تردمیل استرانگ ES 4500 I دارای قدرت موتور 2 اسب بخار است و تا وزن 120 کیلوگرم ظرفیت باربری دارد.

 • تردمیل جی کی اکسر Fitlux 575

  تردمیل جی کی اکسر Fitlux 575

  تردمیل جی کی اکسر Fitlux 575 دارای موتوری به قدرت 3.5 اسب بخار است و تا وزن 135 کیلوگرم را تحمل می کند.

 • تردمیل جی کی اکسر Turbo 772

  تردمیل جی کی اکسر Turbo 772

  تردمیل جی کی اکسر Turbo 772 دارای قدرت موتور 2.5 اسب بخار است و تا وزن 120 کیلوگرم را می تواند تحمل کند .

 • تردمیل جی کی اکسر M Power 880

  تردمیل جی کی اکسر M Power 880

  تردمیل جی کی اکسر M Power 880 دارای قدرت موتور 3.5 اسب بخار است و تا وزن 135 کیلوگرم را تحمل می کند.

 • تردمیل تاپ فرم 9905

  تردمیل تاپ فرم 9905

  تردمیل تاپ فرم 9905 دارای قدرت موتور 1.25 اسب بخار است و تا وزن 90 کیلوگرم را می تواند تحمل کند.

 • تردمیل تاپ فرم 9991

  تردمیل تاپ فرم 9991

  تردمیل تاپ فرم 9991 دارای قدرت موتور 2 اسب بخار است و می تواند تا وزن 110 کیلوگرم را تحمل کند.

 • تردمیل تاپ فرم 9919

  تردمیل تاپ فرم 9919

  تردمیل تاپ فرم 9919 چند کاره بوده و دارای قدرت موتور 1.5 اسب بخار است و می تواند تا وزن 100 کیلوگرم را تحمل کند.

 • تردمیل تاپ فرم 9990

  تردمیل تاپ فرم 9990

  تردمیل تاپ فرم 9990 چند کاره بوده و دارای قدرت موتور 110 کیلوگرم است و می تواند تا وزن 110 کیلوگرم را تحمل کند.

 • تردمیل توربو فیتنس TF 100

  تردمیل توربو فیتنس TF 100

  تردمیل توربو فیتنس TF100 دارای قدرت موتور 2.5 اسب بخار است و تا وزن 125 کیلوگرم را بر روی خودش تحمل میکند.

 • تردمیل توربو فییتنس TF 230

  تردمیل توربو فییتنس TF 230

  تردمیل توربو فیتنس TF 230 دارای قدرت موتور 2.5 اسب بخار است و تا وزن 125 کیلوگرم را تحمل می کند.

 • تردمیل توربو فیتنس TF 2400

  تردمیل توربو فیتنس TF 2400

  تردمیل توربو فیتنس TF 2400 دارای قدرت موتور 2.5 اسب بخار و تا وزن 125 کیلوگرم را می تواند تحمل کند.

 • تردمیل توربو فیتنس 2200

  تردمیل توربو فیتنس 2200

  تردمیل توربو فیتنس 2200 دارای قدرت موتور 2.5 اسب بخار است و تا وزن 125 کیلوگرم را تحمل میکند.

 • تردمیل توربو فیتنس TF 80

  تردمیل توربو فیتنس TF 80

  تردمیل توربو فیتنس TF 80 دارای قدرت موتور 2 اسب بخار است و تا وزن 110 کیلوگرم را می تواند تحمل کند.

 • تردمیل توربو فیتنس TF 1900

  تردمیل توربو فیتنس TF 1900

  تردمیل توربو فیتنس TF 1900 دارای قدرت موتور 2 اسب بخار بوده و می تواند تا وزن 110 کیلوگرم را بر روی خود تحمل کند.

 • تردمیل پاندا DK15D

  تردمیل پاندا DK15D

  تردمیل پاندا DK15D دارای قدرت موتور 2 اسب بخار است و تا 110 کیلوگرم وزن را می تواند تحمل کند.

 • تردمیل پاندا DK15

  تردمیل پاندا DK15

  تردمیل پاندا DK15 دارای قدرت موتور 2 اسب بخار و می تواند تا وزن 110 کیلوگرم را بر روی خود تحمل کند.

 • تردمیل پاندا DK14

  تردمیل پاندا DK14

  تردمیل پاندا DK14 دارای قدرت موتور 2 اسب بخار است و می تواند تا وزن 110 کیلوگرم وزن را بر روی خود تحمل کند.

 • تردمیل پاندا 8012D

  تردمیل پاندا 8012D

  تردمیل پاندا 8012D دارای موتوری به قدرت 1.5 اسب بخار است که به موجب این قدرت موتور می تواند تا وزن 90 کیلوگرم را تحمل کند.

12...67891011مجموع 209 محصول

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :